Bildiri Detayları

 

Kongremizde Sözlü ve Kısa Sözlü Sunum dallarında "Prof. Dr. Yıldır ATAKURT Genç Araştırmacı Ödülü" verilecektir.

Ödüller En iyi Sözlü Sunum ve En iyi Kısa Sözlü Sunum Sahiplerine (Sunum yapan kişilere) verilecektir. 

 

Ödüller : 

- En iyi Sözlü Sunum, Kongre Kayıt ve Konaklama ücreti karşılanacaktır.(2 kişilik oda da kişi başı Kayıt ve Konaklama ücreti)

- En iyi Kısa Sözlü Sunum, Kongre Kayıt ücreti karşılanacaktır. 

( Ödüller, Ödül sahiplerine Kongre bitiminde iade edilecektir.)

 

Ödüller için başvuru yapmak isteyen adayların, "Bildiri Gönderimi Formu" üzerinde başvuru butonunu işaretlemeleri ve çalışmalarının tam metinlerini 20 Eylül 2019, saat 24:00'a kadar göndermeleri gerekmektedir. 

 

- Ödüller, sadece tam metni gönderilen bilimsel çalışmalar arasından seçilecek sunumlara verilecektir.

- Ödül başvurusu yapılacak olan Sözlü ve Kısa Sözlü Sunumların daha önce Biyoistatistik Kongresi'nde sunulmamış ve ödül

  kapsamında değerlendirilmemiş olması gerekmektedir.

- Biyoistatistik alanında Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi gören öğrenciler ödül için başvurabilirler.

- Ödüle aday çalışmalar Bildiri formatına uygun hazırlanmalıdır.

- Ödül değerlendirmeleri Kongre esnasında düzenlenecek özel bir oturumda Jüri tarafından yapılacaktır.

 

Kongre de Poster asılmayacaktır.

 

 

Bildiri Özeti Formatı

1. Yazarların açık ad ve soyadları yazılmalı, sunum yapacak araştırmacının adı ve soyadı kalın yazı tipinde ve altı çizili olmalıdır.

2. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Şehir).

3. Özet başlığında kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).

4. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

6. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

7. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir. En az üç anahtar kelime kullanılmalıdır.

8. Bildiri türünün sözlü ya da poster/kısa sözlü sunum olduğu belirtilmelidir.

9. Sözlü sunumların süresi 15 dakikadır. Posterler asılacak ayrıca, Kısa Sözlü Sunum olarak değerlendirileceğinden 5’er dakikalık sözlü sunumlar şeklinde en fazla 5’er slaytla sınırlı olmak üzere kürsüden yapılacaktır.

10. Bildiri özetleri Microsoft Word programında, "Times New Roman" fontu, 10 punto, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslanarak yazılmalıdır. 


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme, araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulunca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Kongre Bilim Kurulu, bildirileri sözlü ya da poster sunum olarak değiştirmeye karar verme hakkına sahiptir. 


Posterler

Kongre de Poster asılmayacaktır.

 

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe-İngilizce’dir. 

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi için son tarih 20 Eylül 2019, saat 24:00'dır. 

 

Davet Mektubu

Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır. 

 

Kabul Belgesi

Kabul edilen bildiriler için kabul belgesi 27 Eylül 2019’a kadar gönderilecektir.