Bildiri Detayları

Kongremizde Sözlü ve Kısa Sözlü Sunum dallarında verilecek ödüller için başvuru yapmak isteyen adayların çalışmalarının tam metnini 14 Eylül 2018, saat 24:00'a kadar göndermeleri gerekmektedir. 

 

Ödüller, sadece tam metni gönderilen bilimsel çalışmalar arasından seçilecek sunumlara verilecektir.

 

 

Bildiri Özeti Formatı

1. Yazarların açık ad ve soyadları yazılmalı, sunum yapacak araştırmacının adı ve soyadı kalın yazı tipinde ve altı çizili olmalıdır.

2. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Şehir).

3. Özet başlığında kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).

4. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

6. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

7. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir. En az üç anahtar kelime kullanılmalıdır.

8. Bildiri türünün sözlü ya da poster/kısa sözlü sunum olduğu belirtilmelidir.

9. Sözlü sunumların süresi 15 dakikadır. Posterler asılacak ayrıca, Kısa Sözlü Sunum olarak değerlendirileceğinden 5’er dakikalık sözlü sunumlar şeklinde en fazla 5’er slaytla sınırlı olmak üzere kürsüden yapılacaktır.

10. Bildiri özetleri Microsoft Word programında, "Times New Roman" fontu, 10 punto, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslanarak yazılmalıdır. 


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme, araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulunca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Kongre Bilim Kurulu, bildirileri sözlü ya da poster sunum olarak değiştirmeye karar verme hakkına sahiptir. 


Posterler

70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. 

 

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe-İngilizce’dir. 

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi için son tarih 14 Eylül 2018, saat 24:00'dır. 

 

Davet Mektubu

Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır. 

 

Kongre Kayıt

Kongre için son kayıt tarihi 05 Ekim 2018, saat 17:00'dır. 

 

Kabul Belgesi

Kabul edilen bildiriler için kabul belgesi 29 Eylül 2018’e kadar gönderilecektir.

 

Bildiri Gönderimi

Bildirilerinizi bildiri@biyoistatistikkongresi.org adresine gönderiniz.