Bildiri Konuları

 

Bayesci Yöntemler

Benzetim Teknikleri

Biyoinformatik

Biyoistatistik Eğitimi

Biyoistatistik Etiği

Çok Değişkenli Analizler

Dayanıklı (Robust) İstatistikler

Demografi

Deney Tasarımı

Eksik Veri Analizi

Fonksiyonel Veri Analizi

Geçerlik-Güvenirlik

İstatistik Teorisi

Karar Destek ve Yönetim Bilişim Sistemleri

Karma Modeller

Kategorik Veri Analizi

Klinik Biyoistatistik

Klinik Araştırmalar

Makine Öğrenme

Maliyet Etkinlik Analizi

Olasılık ve Stokastik Süreçler

Optimizasyon

Örnekleme

Parametrik Olmayan Modeller

Parametrik ve Yarı-parametrik Modeller

Psikometri

Sağkalım Analizi

Sıralı Veri Analizi

Sistematik Değerlendirme ve Meta Analizi

Uzaysal (Spatial) İstatistikler

Veri Analizi ve Modelleme

Veri Madenciliği

Yöneylem Araştırmaları

Zaman Serileri