Düzenleme Kurulu

ONUR KURULU

Abdülkadir KONUKOĞLU (SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Prof. Dr. Güner DAĞLI (SANKO Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN (SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Kadir SÜMBÜLOĞLU (Biyoistatistik Derneği Onursal Başkanı)

                                                                                                       

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU (SANKO Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdem KARABULUT (Biyoistatistik Derneği Başkanı)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İsmet DOĞAN (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdal Kenan KÖSE (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Seval KUL (Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen ZARARSIZ  (Erciyes Üniversitesi)

Öğr. Gör. Tanyeli KAZAZ (Gaziantep Üniversitesi)

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYASI

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜNEL KARADENİZ (SANKO Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlkay DOĞAN (Gaziantep Üniversitesi)

Uzm. Mehmet KARADAĞ (İnönü Üniversitesi)