Düzenleme Kurulu

 

                                                                                                       

KONGRE BAŞKANLARI

Doç. Dr. S. Kenan KÖSE (Ankara Üniversitesi, Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Erdem KARABULUT (Biyoistatistik Derneği Başkanı)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İsmet DOĞAN (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN (Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen ZARARSIZ  (Erciyes Üniversitesi)

 

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYASI