Program

XXI. Ulusal ve IV. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi
XXI. National and IV. International Biostatistics Congress
Ekim / October 26 – 29, 2019 - Belconti Hotel, Belek/Antalya

Kongre Programı / Congress Program
 
XXI. Ulusal ve IV. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi
XXI. National and IV. International Biostatistics Congress
Ekim / October 26 – 29, 2019 - Belconti Hotel, Belek/Antalya

Kongre Programı / Congress Program
1. Gün / Day 1 (27 Ekim/October): Ana Salon / Main Hall 1. Gün / Day 1 (27 Ekim/October): Paralel Salon / Paralel Hall
  Saat/Hour Sunum Başlığı/Presentation Title   Saat/Hour Sunum Başlığı/Presentation Title
  9:30 10:00 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches   9:00 9:30  
Oturum Başkanları / Chairs: Prof. A. Ergun Karaağaoğlu, Assoc. Prof. Nurhan Doğan Oturum Başkanları/Chairs: -
Oturum1 / Session 1
(Ödül Oturumu / Award Session)
10:00 10:15 An Interactive R Shiny Application to Facilitate Comparing Classification Methods: ClasComp
Uğur Toprak
 
9:45 10:00
 
10:15 10:30 Dairesel(Circular) Verinin Tanıtılması ve Gerçek Veri Seti Üzerine Uygulama
Hülya Binokay
10:00 10:15
10:30 10:45 Aynı Veri Setleri Üzerinde Bazı Etki Büyüklüğü Hesaplama Yöntemlerinin Tahmin Başarılarının Karşılaştırılması
Duygu Korkmaz
10:15 10:30
10:45 11:00 ULSAM Veri Setinde Tek Nükleotid Polimorfizmi Veri ile Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımı
Ragıp Onur Öztornacı
10:30 10:45
  11:00 11:15 Kahve Arası / Coffee Break   11:00 11:15 Kahve Arası / Coffee Break
Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Meriç Yavuz Çolak, Assoc. Prof. İlker Ünal, Assist. Prof. Osman Demir Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Mehtap Akçil Ok, Assoc. Prof. Ünal Erkorkmaz, Assist. Prof. Mesut Akyol
Oturum 2 / Session 2
(Bioinformatics, Omics Data Analysis)
11:15 11:30 RNA-Dizileme Verilerinin Kesikli Dağılıma Dayalı Yöntemler ile Sınıflandırılması
Dinçer Göksülük
Oturum 2 / Session 2
(Statistical Modeling - I)
11:15 11:30 Potential Risk Factors for Breast Cancer Subtypes from a North Cyprus Cohort Analysis
Ayse Ülgen
11:30 11:45 Genetik ve Klinik Verilerin Birleştirilmesinde Regresyon Modeli Artık Değerlerinin Kullanımı
Erdal Coşgun
11:30 11:45 Bilgilendirici Küme Boyutlu Verilerin Modellemesine Bir Yaklaşım Önerisi
Betül Dağoğlu Hark
11:45 12:00 Mikrodizi Kanser Verilerinin Öznitelik Seçimi ve Sınıflandırılması
Özlem Arık
11:45 12:00 Gerçek Veri ve Benzetim Çalışmalarıyla Yarı En Küçük Kareler Regresyonu Yöntemi
Erdoğan Asar
12:00 12:15 Makine Öğrenmesi ile Genetik Varyasyon Çeşitlerinin Tahminlenmesi
Su Özgür
12:00 12:15 Model Uyum Ölçütlerini Çok Değişkenli Kontamine Normal Dağılım ile Karşılaştıran Bir Simülasyon
İlkay Doğan
12:15 12:30 Genom-Boyu İlişki Çalışmalarında Makine Öğrenimi Yöntemleri ve Derin Öğrenme Yönteminin Farklı Örnek Genişliklerinde Performanslarının Değerlendirilmesi
Ragıp Onur Öztornacı
12:15 12:30 Faktöriyel Tasarımlarda Veri Dönüştürme Yöntemlerinin Varyans Analizinde Gerçekleşen I. Tip Hata ve Testin Gücü Üzerine Etkisi
Yeliz Kaşko Arıcı
  12:30 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break   12:30 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break
Oturum Başkanları/Chairs: Oturum Başkanları/Chairs:
I.T. 14:00 14:45 Dünyada ve Türkiye'de Biyoistatistiğin Gelişimi
Kadir Sümbüloğlu
I.T. 14:00 14:45 No Invited Talk in Parallel Session
  14:45 15:00 Kahve Arası / Coffee Break   14:45 15:00 Kahve Arası / Coffee Break
Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Seval Kul, Assoc. Prof. S. Kenan Köse, Assist. Prof. Can Ateş Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Nazan Alparslan, Assoc. Prof. Jale Karakaya, Assoc. Prof. Yaşar Sertdemir
Oturum 3 / Session 3
(Statistical Modeling - II)
15:00 15:15 Faktör Sayısının Belirlenmesinde Velicer’in Map Testi, Horn’un Paralel Analizi ve Kaiser Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Besin Gücü Ölçeği Uygulaması
Mehtap Akçil Ok
Oturum 3 / Session 3
(Other Statistical Methods)
15:00 15:15 Randomize Kontrollü Çalışmalarda Kayıp Veri Sorunu Üzerine
Aslıhan Alhan
15:15 15:30 (R x C) Çapraz Tablolarda Kullanılan Bağımsızlık Testlerinin Karşılaştırılması
Merve Başol
15:15 15:30 In silico Investigation of Potential Biomarkers of Lung Adenocarcinoma
Ceren Sucularlı
15:30 15:45 A Simulation Study on a Novel Marginalized Model with Probit Link for Bivariate Longitudinal Binary Data
Özlem İlk Dağ
15:30 15:45 Acil Servislerdeki Çocuk Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Bibliyometrik Analiz
Hadiye Demirbakan
15:45 16:00 Risk Kestiriminde Gizli Sınıf Kümeleme Analizi ve Kestirim Eğrisi’nin Birlikte Kullanımı
Didem Derici Yıldırım
15:45 16:00 Randomize Olmayan Klinik Çalışmalarda En Uygun Eşleştirme Analizi için Makine Öğrenme Algoritmaları ile Yeni Propensity Skor Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi ve R Shiny ile İnteraktif Bir Web Uygulaması
Emre Demir
16:00 16:15 Kesintiye Uğramış Zaman Serilerinin Analizi: Segmented Regresyon ya da Joinpoint Regresyon
Tanyeli Güneyligil Kazaz
16:00 16:15 Türkiye’de Bebek Ölüm Riskinin Mekan-zamansal Bayesci Modeller ile İncelenmesi
Sade Kılıç Yıldırım
16:15 16:30 (2 x 2) Boyutlu Simetrik Dengesiz Tasarımlarda Değerlendiriciler Arası Uyumun Değerlendirilmesi
H. Yağmur Zengin
16:15 16:30 Ensemble-Based Machine Learning Prediction of Heart Disease Presence with The Cleveland Database
Setia Pramana
I.T.: Invited Talk I.T.: Invited Talk
2. Gün/Day 2 (28 Ekim/October): Ana Salon/Main Hall 2. Gün/Day 2 (28 Ekim/October): Paralel Salon / Paralel Hall
  Saat/Hour Sunum Başlığı/Presentation Title   Saat/Hour Sunum Başlığı/Presentation Title
Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Yasemin Yavuz, Assoc. Prof. Beyza Doğanay, Assist. Prof. Sevilay Karahan Oturum Başkanları/Chairs: Prof. İsmet Doğan, Assoc. Prof. Semra Erdoğan, Assoc. Prof. Cengiz Bal
Oturum 4 / Session 4
(Survival Analysis, Diagnostic Tests)
9:00 9:15 Soldan Sansürlü Veriler İçin Parametrik Ters Hazard Modelleri: Simülasyon Çalışması
Mustafa Agah Tekindal
Oturum 4 / Session 4
(Machine Learning - I)
9:00 9:15 Naive Bayes Sınıflayıcı ve Markov Modellerinin Sınıflandırma Performansının Karşılaştırılması
Adem Doğaner
9:15 9:30 Çok-Değerlendiricili Çok-Vakalı ROC Çalışmalarında Farklı Dizayn Türlerinin Radyolojik Görüntüleme Verileri Üzerinde Uygulanması
Fatma Kaymakamtorunları Deniz
9:15 9:30 Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi İçin Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Canan Demir
9:30 9:45 Çok-Değerlendiricili Çok-Testli Tasarıma Sahip Tanı Doğruluğu Çalışmalarının Karşılaştırılmasında
Güç Analizi

Gülçin Aydoğdu
9:30 9:45 Deep Learning Based Imbalanced Data Classification for Drug Discovery
Selçuk Korkmaz
9:45 10:00 Kesişen İki Yaşam Fonksiyonu İçin Kullanılan İstatistiksel Testlerin Karşılaştırılması
Hülya Özen
9:45 10:00 Tıbbi Görüntü İşleme İle Tanı Koymada Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması
Hanife Avcı
10:00 10:15 Pankreas Kanseri verilerinin Paylaşılmış Zayıflık modeli ile Analizi
Şirin Çetin
10:00 10:15 Gizli Ağaç Modelleri ve Gizli Sınıf Ağaç Analizi Yaklaşımı
Meriç Yavuz Çolak
10:15 10:30 Beyin EEG Ölçümlerini Bayesçi Sınıflandırma
Selim Dönmez
10:15 10:30 Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara İlişkin Mortalite ve Yatış Süresine Etki Eden Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi
Erkin Sülekli
  10:30 10:45 Kahve Arası / Coffee Break   10:30 10:45 Kahve Arası / Coffee Break
Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Yavuz Sanisoğlu, Assoc. Prof. M. Agah Tekindal, Assist. Prof. Duygu Aydın Haklı Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Fezan Mutlu, Prof. Bahar Taşdelen, Assist. Prof. İsmail Yıldız
Oturum 5 / Session 5
(Statistical Methods, Meta Analysis)
10:45 11:00 A Novel Test of Normality Based on the Concordance Correlation Coefficient
Osman Dağ
Oturum 5 / Session 5
(Machine Learning - II)
10:45 11:00 Transkriptom Veri Seti Üzerinde Derin Öğrenme Yöntemi İle Klasik Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması
Merve Kaşıkcı
11:00 11:15 Glasgow Koma Skoru Güvenirliği: Cronbach Alpha için Meta Analizi
Pınar Günel Karadeniz
11:00 11:15 Plantar Fasiit Tanısında Performans Değerlendirme için Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Senem Koç
11:15 11:30 Hypoxia inducible factor 2 alpha as a marker of arteriovenous fistula maturation in patients with end stage renal disease
Eray Eroğlu
11:15 11:30 Çoklu Sınıflamada Sınıflama Performansı Testlerinin Bir Uygulama Üzerinde Karşılaştırılması
Tanyeli Güneyligil Kazaz
11:30 11:45 Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Nesfatin Düzeyleri: Bir Meta Analiz Çalışması
Pınar Günel Karadeniz
11:30 11:45 Apriori Algoritması İle Yoğun Bakımlarda Yapılan Tetkiklerin Modellenmesi
Meryem Göral Yıldızlı
11:45 12:00   11:45 12:00 Comparative Analysis Of MNA Scores With Linear Mixed Effect Models And Linear Regression Models in Patients With Peg Feed
Neslihan Gökmen
  12:00 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break   12:00 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break
Oturum Başkanları/Chairs: Oturum Başkanları/Chairs:
Oturum 6 / Session 6
(Invited Talks)
14:00 14:45 Lifescience, Genomics and Bioinformatics on Cloud Based Systems
Mutlu Doğruel
 
Oturum 6 / Session 6
(Invited Talks)
14:00 14:45  
14:45 15:10 UÇEP 2020 Güncellemesinde Biyoistatistiğin Yeri
Bahar Taşdelen
  14:45 15:10  
15:10 15:35 Tükiye'deki Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Verilen Biyoistatistik Eğitiminin İçeriğinin Standartlaştırılması - Bir Delphi Çalışması
Selcen Yüksel
  15:10 15:35  
  15:35 15:45 Kahve Arası / Coffee Break     15:35 15:45 Kahve Arası / Coffee Break
  15:45 17:00 Conference Meeting     15:45 17:00  
3. Gün/Day 3 (29 Ekim/October): Ana Salon/Main Hall
 
  Saat/Hour Sunum Başlığı/Presentation Title
Oturum Başkanları/Chairs: Assoc. Prof. Gülhan Temel, Assist. Prof. Didem Derici Yıldırım
Oturum 7 / Session 7
(Kısa Sözlü Sunumlar/Short Oral Presentations)
9:00 9:05 Comparison of Diagnostic Performance of Binary - Multliclass ROC Analysis and Multinomial Logistic Regression by Using Glasgow Coma Scale Levels
Arzu Baygül
9:05 9:10 Değişim Noktası Analizi
İsmet Doğan
9:10 9:15 Alzheimer Hastalarında Bayesci Hızlandırılmış Başarısızlık Süresi Modelinin Cox Oransal Hazard Modeliyle Karşılaştırılması: Bir Gerçek Veri Uygulaması
Ilgın Asena Cebeci
9:15 9:20 Engelli Kadınlarda Psikiyatrik Belirti Dağılımı
İsmail Yıldız
9:20 9:25 Türkiye'de 2009-2017 Yılları Arasında Enfeksiyon’a Bağlı Hastalık Mortalitesinde Trendlere Genel Bir Bakış
Nurhan Doğan
9:25 9:30 Yüksek Kayıp Gözlem Oranına Sahip Çalışmalarda Derin Öğrenme Uygulaması(VUR ve IYE)
Su Özgür
9:30 9:35 Baş Boyun Diseksiyonu Yapilan Kanserli Olgularda Skapular Diskineziyi Tahminlemek İçin Görüntüleme Yöntemlerinin Performansinin Değerlendirilmesi
Su Özgür
9:35 9:40 Akciğer Kanserinde Yarışan Riskler
Şirin Çetin
9:40 9:45 Biyoistatistik eğitim algımın yolculuğu ve diğer öğrencilerde bunu geliştirmek için bir fikir
Bayazıt Can
 
9:45 10:00 Kahve Arası / Coffee Break
10:00 10:30 Kapanış Konuşmaları / Closing Speeches