Program

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi

Taslak Program

XX. ULUSAL VE III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ PROGRAM

I. Gün-26.10.2018 Cuma

09:00-17:00

Kongre Kayıt-ŞİREHAN OTEL

Açılış: SANKO ÜNİVERSİTESİ R SALONU

15:30-16:15

Açılış Konuşmaları 

16-15-16:30

Mini Konser

16:30-17:30

Konferans I: Gelecekte Tıp Eğitimi

Prof. Dr. İskender SAYEK, TEPDAD Başkanı

17:30-18:30

SANKO Üniversitesi Tanıtımı

19:30

AKŞAM YEMEĞİ: MUTFAK SANATLARI MERKEZİ 

 

II. Gün-27.10.2018 Cumartesi

 

Mabeyan Salonu

Belediye Salonu

 

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Zeliha Nazan ALPARSLAN

 

09:00-09:55

Konferans II: Power the Democratization of Medical Data Analysis with the Cloud

Bob DAVIDSON, Software Architect at Microsoft Al and Research.

10:00-11:00

Sözlü Bildiriler – I. Oturum

10:00:11:00

Sözlü Bildiriler – I. Oturum

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN, Doç. Dr. Seval KUL

Oturum Başkanları:

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Günel KARADENİZ, Dr. Öğr. Üyesi İlkay DOĞAN

10:00-10:30

Konferans III: Proteomics and Genomics Integration for Translational

Cancer Research

Umut ÖZBEK, Icahn School of Medicine at Mount Sinai

10:00-10:15

Smoothing Spline Anova Modelleri

Nurgül Bulut, Handan Ankaralı

10:30-10:45

RNA-Dizileme Verilerinin Kümelenmesinde Yeni İstatistiksel Yaklaşımlar

Ahu Durmuşçelebi, Gökmen Zararsız, Gözde Ertürk Zararsız, Selçuk Korkmaz,

Dinçer Göksülük, Vahap Eldem, Ahmet Öztürk

10:15-10:30

Sıralı Küme Örneklemesinde Parçalı Üstel Model, Lojit Model ve Tamamlayıcı Log-log Model

Nursel Koyuncu, Nihal Ata Tutkun

10:45-11:00

Genetik ilişki çalışmalarında Makine Öğrenimi Yöntemlerinin Performansına

SNP sayısı, Minör Allel Frekansı ve Örnek Genişliğinin Etkisi

Ragıp Onur Öztornacı, Bahar Taşdelen

10:30-10:45

Meme Kanserli Hastaların İyileşme Modeli ile Analizi

Şirin Çetin, İsa Dede

   

10:45-11:00

Genelleştirilmiş Eklemeli Modeller Yönteminde Farklı Düzgünleştirme Fonksiyonlarının Performanslarının Solunum Hastalıkları Verileri Üzerinde Karşılaştırılması

Mehmet Karadağ, Seval Kul, Saim Yoloğlu, Behçet Al, Mustafa Boğan

11:00-11:15

Çay-Kahve Arası

11:00-11:15

Çay-Kahve Arası

11:15-12:15

Sözlü Bildiriler – II. Oturum

11:15-12:15

Sözlü Bildiriler – II. Oturum

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Serdal Kenan  KÖSE,  Doç. Dr. Şengül CANGÜR,

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AKYOL

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ELMALI, Dr. Öğr. Üyesi Alev BAKIR

11:15-11:30

Meta-Analiz Çalışmalarında miRNA İsim Standardizasyonu

Elif PALA, Tuba DENKÇEKEN

11:15-11:30

Negatif Binomiyal Regresyon ve Bir Uygulaması

 Sadi Elasan, Can Ateş, Sıddık Keskin

11:30-11:45

metaHUN: A Web Tool for Meta Analysis

Mutlu Umaroğlu, Pınar Özdemir

11:30-11:45

Sıfır Yığılımlı (Zero-Inflated) Kesikli Verilerin Modellenmesinde Regresyon Yaklaşımları

Merve Başol Göksülük, Dinçer Göksülük, Ergun Karaağaoğlu

11:45-12:00

Türkiye’de Ovsynch Protokolü Uygulanan Sütçü Sığırlarda Gebelik Oranlarının

Meta Analizi

Aytaç Akçay, Murat Abay, Elif Çelik

11:45-12:00

 Çok Yüzeyli Rasch Modeli Ve Bir Uygulaması

 İrem Kar, Batuhan Bakırarar, Atilla Halil Elhan, Serdal Kenan Köse

12:00-12:15

Klinik Verilere Zaman Serisi Analizinin Uygulanması

Kamber Kaşali, Ahmet Dirican

12:00-12:15

Sırasız Eşik Değerlerinin Birleştirilmesinde Farklı Stratejilerin Rasch Modeline Uyum Üzerindeki Etkisi

Ömer Faruk Dadaş, Timur Köse, Derya Gökmen, Atilla Halil Elhan

12:15-13:00

Öğle Yemeği

12.15-13.00

Öğle Yemeği

GAZİANTEP ŞEHİR TURU (13:00-15:00)

15:00-16:30

Sözlü Bildiriler – III. Oturum

15:00-16:30

Sözlü Bildiriler – III. Oturum

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Ersin ÖĞÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi Osman DEMİR,

Dr. Öğr. Üyesi  Didem Derici YILDIRIM

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU, Doç. Dr. Güven ÖZKAYA

15:00-15:15

İlerleyen Tür Sansürlü Gözlemler Durumunda Normal ve Cauchy Dağılımları İçin

Ayırım Testler

M. Kazım Körez, Ahmet Pekgör, İsmail Kınacı, Coşkun Kuş

15:00-15:15

Central Composite ve Box-Behnken Deneme Düzenleri Kullanılarak Bariatrik Cerrahi Yöntemiyle Kilo Veren Obez Hastalardaki Epikardiyal Yağ Kalınlığı Değişiminin Optimizasyonu

Mustafa Agâh Tekindal, Cihan Altın, Can Ateş, Varlık Erol

15:15-15:30

Cox Orantılı Hazard Karma İyileşme Modeli Ve Bir Uygulama

Büşra Emir, Ertuğrul Çolak, Ferhan Elmalı, Setenay Öner

15:15-15:30

 ITT ve PP Analizlerine Alternatif Yeni Bir Yaklaşım

 Betül Dağoğlu Hark, Zeliha Nazan Alparslan

15:30-15:45

Boylamsal Veriler ile Sağkalım Verilerinin Modellenmesine Yönelik İki Aşamalı

Bir Yaklaşım

Ebru Turgal, Beyza Doğanay Erdoğan

15:30-15:45

Niceliksel Verilerin Sınıflandırma Analizi Öncesi Kesikli Hale Dönüştürülmesinin Sınıflandırma Performansı Üzerine Etkisi

 F. Betül Örs, Necdet Süt

15:45-16:00

Modelling Bivariate Survival Data Using Copula A Heart Transplant Data Application

Burcu Hudaverdi Ucer, Ece Görceğiz

15:45-16:00

Havayolu Aşırı Duyarlılığı Kestiriminde Kullanılan Farklı Tanı Testlerinin Birlikteliklerinin Boole Cebri ve Gizli Sınıf Analizi ile Değerlendirilerek Optimal Test Kombinasyonun Belirlenmesi

Damla Hazal Saral, Tuğba Arıkoğlu, Bahar Taşdelen

16:00-16:15

Karnofsky Performans Ölçeğinin Çeşitli Kanser Kohortlarının Sağkalımı

Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Nihat Burak Zihni, Kemal Turhan, Zeliha Aydın Kasap

16:00-16:15

Kesin Olmayan Referans Testin Kullanımına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Yanlılığın Azaltılması

Meral Aydın, Pınar Özdemir

16:15-16:30

Robust Chart for Monitoring The Contaminated Skewed Normal Process Under

Ranked Set Sampling

Derya Karagöz, Nursel Koyuncu

16:15-16:30

Kadınlarda Hpv Gelişme Riski için Bir Tahmin Model Önerisi

Seda Keskin, Neslihan Baki, Kemal Turhan, Burçin Kurt, Melek Bulut Kuzu, Deha Denizhan Keskin, Zeliha Aydın Kasap

16:30-19:30

Kongre Kursları

Monte Carlo Simülasyon Teknikleri, Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK

Deep Learning ile Biyolojik Veri Analizi Nasıl Yapılır?, Dr. Erdal COŞGUN

20:00-22:30

GALA YEMEĞİ: ŞİREHAN OTEL 

 

III. Gün-28.10.2018 Pazar

Mabeyan Salonu

Belediye Salonu

09:00-9:20

Kısa Sözlü Bildiriler – IV. Oturum

09:00-9:25

Kısa Sözlü Bildiriler – IV. Oturum

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Bahar TAŞDELEN, Doç. Dr. Gülhan TEMEL

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Gülşah SEYDAOĞLU, Doç. Dr. Semra ERDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Selcen YÜKSEL

09:00-9:05

Meme Kanserli Hastalar Üzerine Orantısal Tehlikeler Karma İyileşme

Modelinin Uygulanması

Özge Pasin, Handan Ankaralı

09:00-9:05

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: Kapsamlı Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi için Ön Çalışma.

Kemal Turhan, Burçin Kurt, Zeliha Aydın Kasap, Serbülent Ünsal, Emin Mollahasanoğlu, Erşan Kalaycı, Merve Gülbahar Çakmak, Yusuf Baykal, Merve Yürüyen, Ayşe Pak, Amine Bayraklı

09:05-9:10

Parametrik Hızlandırılmış Başarısızlık (Ölüm) Zamanı (HBZ) Modelleri İle

Akciğer Kanseri Hastalarında Uygulama

Nural Bekiroğlu, Ilgın A. Cebeci, Hüseyin Aykut, Melissa Acar

09:05-9:10

Heckman Örneklem Seçim Modelinin Sigara Bağımlılığı Üzerine Uygulaması

Özge Pasin, Başak Gürtekin, Elif Gülen Onur

09:10-09:15

Glioblastoma Multiforme Beyin Tümörlü Hastalarda Cox Orantılı Hazard

Regresyon Modeli İle Karar Ormanı Modeli Uygulaması

Ilgın A. Cebeci, Özkan Alan, Hüseyin Aykut, Melissa Acar, Fulden Yumuk,

Nural Bekiroğlu

09:10-09:15

İlaç Geliştirme Sürecini Etkileyen Yeni Deney Tasarımı Modeli: Sepet Tasarımı

Mesut Akyol, Yağmur Polat, S. Yavuz Sanisoğlu

09:15-9:20

Böbrek Naklinde Uygun Eşleştirme için Cox Regresyon Yöntemiyle Etkili

Değişkenlerin Belirlenmesi

Pembe Keskinoğlu, Mehmet N. Orman, Timur Köse, Su Özgür, Erhan Tatar,

Adam Uslu

09:15-9:20

Genetik Epidemiyolojide Farklı Veri Tiplerinde Sıklıkla Kullanılan İstatistiksel Metodolojiler

Yusuf Kemal Arslan, Selen Begüm Uzun, Derya Gökmen

 

 

09:20-9:25

Statistical Methods in Genetic Epidemiology: Investigation of Familial Clustering

Selen Begüm Uzun, Yusuf Kemal Arslan, Yaşar Sertdemir, Gülşah Seydaoğlu

09:20-10:20

Kısa Sözlü Bildiriler – V. Oturum

09:25-10:25

Kısa Sözlü Bildiriler – V. Oturum

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR,  Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIZ,

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen ZARARSIZ 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sıddık KESKİN,  Dr. Öğr. Üyesi İlker ÜNAL

09:20-09:25

Çok Düzeyli Lojistik Regresyonda Kümelenme ve Heterojenlik Ölçütleri

Sevinç Püren Yücel, Meryem Göral Yıldızlı, Nazlı Totik, Zeliha Nazan Alparslan

09:25-09:30

Mutasyon Temelli Geliştirilmiş Yeni Bir Tasarım Modeli: Şemsiye Tasarımı

Yağmur Polat, Mesut Akyol, S. Yavuz Sanisoğlu

09:25-09:30

Türkiye'de ve Yedi Coğrafi Bölgede Tütün ile İlişkili Kanserlerin Topluma

Atfedilen Fraksiyonları

Sultan Eser, Su Özgür

09:30-09:35

Bronkoalveolarlavaj Örneklerin Hücre İçeriğinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Bakış: Flowsitometri

Çağla Sarıtürk, Funda Pepedil Tanrıkulu, Nazan Şen, Nurhilal Büyükkurt, İlknur Kozanoğlu

09:30-09:35

Kronik Böbrek Hastalığı için Birliktelik Kuralı Yöntemi ile Risk Faktörlerinin

Belirlenmesi

Gülden Hakverdi, Aslı Suner, Timur Köse, Mehmet N. Orman

09:35-09:40

Ki-67 Skorlamada Makine Öğrenimi Yaklaşımları

Emre Dirican, Zeki Akkuş, Erol Kılıç, İsmail Yıldız, Ömer Satıcı

09:35-09:40

Türkiye’de Mesleki Maruziyet Tablosu

Hatice Aktaş Gökçe

09:40-09:45

GWAS Verilerinde Makine Öğrenimi Algoritmaları İçin Özellik Seçme Yöntemi

Ragıp Onur Öztornacı, Bahar Taşdelen, Mehmet Tevfik Dorak

09:40-09:45

Naproksen Biyoeşdeğerlik Çalışmaları için Meta Analizi

Emel Doğan Kurtoğlu, Merve Gülşah Ulusoy, Onursal Sağlam

09:45-09:50

Nörolojik Bir Hastalıkta Yürüme Eylemine Ait EEG Sinyal Verilerinin Analizi

Su Özgür, Turhan Kahraman, Mete Eminağaoğlu, Ahmet Özkurt, Berril Dönmez Çolakoğlu, Betül Yürdem, Uğur Eliiyi, Pembe Keskinoğlu, Arzu Genç

09:45-09:50

Sistematik Derleme: WHODAS-2.0 Ölçeği ile Toplanan Verilerde Kayıp Verilerin

Ele Alınma Yaklaşımlarının İncelemesi

Duygu Sıddıkoğlu, Beyza Doğanay Erdoğan, Derya Gökmen, Şehim Kutlay

09:50-09:55

Bireye Özgü Tedavi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Aslı Boz, Gülşah Seydaoğlu, Özge Vural

09:50-09:55

Tıbbi Beceri Sınavlarında Kullanılan “İntramüsküler Enjeksiyon Yapma Becerisi

Ölçme Rehberi’nin” Genellenebilirlik Kuramıyla Değerlendirilmesi Ve

Puanlayıcılar Arası Güvenirlik

Yasemin Akşehirli Seyfeli, Ahmet Öztürk, Zeynep Baykan, Melis Naçar,

Elif Deniz Şafak

09:55-10:00

Yoksulluk ve Sosyoekonomik Düzey Gibi Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ile Yoksulluk ve Sağlık Arasındaki İlişkiyi Açıklayacak İndeks Geliştirilmesi

Mustafa Polat, Aslı Boz, Gülşah Seydaoğlu

09:55-10:00

Validity And  Reliability Study of the Internet Addiction Scale Among

Adolescent Student

Erkut Bolat

10:00-10:05

Two New Measures to Evaluate the Accuracy of Screening Tests in Diagnostic Studies Involving Paired Organs: Binocular Sensitivity and Binocular Specificity

Afra Alkan, Pervin Demir, Selcen Yüksel

10:00-10:05

Faktöriyel Tasarımların Parametrik Olmayan Yöntemlerle Analizi

Semiha Özgül, Timur Köse, Aslı Suner, Mehmet N. Orman

10:05-10:10

Veri Zarflama Analizi ile Üniversite Hastanesi Birimlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesi

Meryem Göral Yıldızlı, Zeliha Nazan Alparslan

10:05-10:10

Temel Koordinatlar Analizi ve Bir Uygulama

Sıddık Keskin, Birhan Kunter, Nurhan Keskin

10:10-10:15

Mersin İlinde Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Rastgele Orman Sınıflayıcısı ile Sınıflandırılması

Serdar Deniz, Mehmet Kıvrak, Sarp Üner

10:10-10:15

Mediation Analizi ile Nedensel Yapının İncelenmesi

Nazlı Totik, Sevinç Püren Yücel, Zeliha Nazan Alparslan

10:15-10:20

MAR Kayıp Mekanizmasına Sahip Kümelenmiş Verilerin Marjinal Modellenmesi

Betül Dağoğlu Hark, Zeliha Nazan Alparslan

10:15-10:20

Nicel Verilerin Yer Aldığı İki Bağımsız Grup Verilerinin Üç Farklı Yöntem

ile Karşılaştırılması

Nurgül Bulut, Hayriye Ertem Vehid, Setenay Öner

10:20-10:25

Değişken Seçim Kriterlerinin Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması

Ceren Efe, İlker Ünal

10:20-10:45

Çay-Kahve Arası

10:25-10:45

Çay-Kahve Arası

10:45-12:00

Sözlü Bildiriler – VI. Oturum

10:45-12:15

Sözlü Bildiriler – VI. Oturum

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU,  Doç. Dr. Cengiz BAL, Dr. Öğr. Üyesi Fürüzan KÖKTÜRK

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Agah TEKİNDAL

10:45-11:00

Sayısal Bir Ölçümün İki Grubu Sınıflama Başarısı ile İlgili Tip 2 Hata Düzeyleri

İlker Ünal, Yaşar Sertdemir, Ceren Efe, Esin Ünal

10:45-11:00

Tanı Koymadaki Ölçüm Yöntemleri Arası Uyumun İstatistiksel Yöntemler ile Değerlendirilmesi ve Karşılaştırması

Şeyma Yaşar, Zeynep Tunç,İpek Balıkçı Çiçek,Ayşe Nur Akatlı, Leyla Karaca, Ramazan Altıntaş, Cemil Çolak, Saim Yoloğlu

11:00-11:15

Kernel Yoğunluk Fonksiyonun Naif Bayes Sınıflandırma Sonuçları Üzerine Etkisi

Necdet Süt, F. Betül Örs

11:00-11:15

Prospektif Çalışmalarda Odds Oranının Kullanımı

Gülden Hakverdi, Ömer Faruk Dadaş, Timur Köse, Mehmet N.Orman

11:15-11:30

Çok Değişkenli Regresyon Ağacı Yöntemi ve Uygulaması

Duygu Korkmaz, Sıddık Keskin

11:15-11:30

Tip 2 Diyabet Mellitus ile İlişkili Risk Faktörlerini Saptamada Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerinin Karşılaştırılması

İpek Balıkçı Çiçek, Zeynep Tunç, Şeyma Yaşar, Ahmet Kadir Arslan, İbrahim Şahin, Cemil Çolak, Saim Yoloğlu

11:30-11:45

Ölçeklerin Yorumlanabilirliği Üzerine En Küçük Klinik Anlamlı Farkı Belirlemede

İşlem Karakteristiği Eğrisi Analizinin Performansının Değerlendirilmesi

Selcen Yüksel, Afra Alkan, Pervin Demir

11:30-11:45

Lojistik Regresyon ve Bazı Sınıflama Yöntemlerinin Gerçek Veri Setleri Kullanılarak Performans Karşılaştırılması

Yaşar Sertdemir, İlker Ünal, Hülya Binokay

11:45-12:00

3-Yönlü Roc Analizi: Ertapenem Duyarlılığı Üzerine Bir Uygulama

Harika Gözde Gözükara Bağ, Yücel Duman

11:45-12:00

Lojistik Regresyon ve Farklı Sınıflama Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması

Hülya Binokay, Yaşar Sertdemir

12.00-13:15

Öğle Yemeği

12.15-13:15

Öğle Yemeği

13:15-14:30

Sözlü Bildiriler – VII. Oturum

13:15-14:30

Sözlü Bildiriler – VII. Oturum

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehtap AKÇİL OK,

Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yasemin YAVUZ, Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK

13:15-13:30

H2O Otomatik Makine Öğrenme Algoritmasının Metabolomik Verilerinde Performansının Araştırılması

Meltem Ünlüsavuran, Gözde Ertürk Zararsız, Gökmen Zararsız,

Funda İpekten, Selçuk Korkmaz, Dinçer Göksülük, Halef Okan Doğan,

Vahap Eldem, Ünal Erkorkmaz, İsmail Koçyiğit, Zafer Aydın, Ahmet Öztürk

13:15-13:30

Yüksek Boyutlu Verilerde Model Seçiminde Kullanılan Hızlı Regresyon Metotlarının Karşılaştırılması

Şengül Cangür, Handan Ankaralı

13:30-13:45

Kronik Diş Eti Hastalığının Farklı Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Kullanılarak Sınıflandırılması

Senem Koç, Leman Tomak, Sezgin Güneş

13:30-13:45

Derin Öğrenme Yöntemleri ile EKG Verilerinin Sınıflandırılması

Hüseyin Kutlu, İlker Etikan

13:45-14:00

GMDH-Type Neural Network Algorithms For Binary Classification: Gmdh2

Package And Its Web Interface

Osman Dağ, Erdem Karabulut, C. Reha Alpar

13:45-14:00

Biyolojik Ağların Oluşturulmasında Uzun Kuyruklu Simetrik Dağılıma Dayalı Model Seçim Kriteri

Melih Ağraz, Vilda Purutçuoğlu

14:00-14:15

Tıp Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğü Hesaplamak için Yeni Bir Mobil Uygulama

Emre Demir, Bedreddin Ali Akça, Serhat Hayme, Serdal Kenan Köse

14:00-14:15

Osteoartritli Hastalarda İşlevsellik Değerlendirimi için Ortak Bir Metrik Geliştirilmesi

Pervin Demir, Atilla Halil Elhan, Şehim Kutlay, Ayşe A. Küçükdeveci

14:15-14:30

Çoklu Doğrusal Regresyon Çözümlemesinde Güç Analizi

Ayhan Parmaksız, C. Reha Alpar

14:15-14:30

İzdüşüm Arama Yöntemi, Algoritmalar Ve Endeksler

Alev Bakır, Aydın Erar

14:30-14:45

Çay-Kahve Arası

14:30-14:45

Çay-Kahve Arası

14:45-15:30

Sözlü Bildiriler – VIII. Oturum

14:45-15:30

Sözlü Bildiriler – VIII. Oturum

Oturum Başkanları:

Dr. Öğr. Üyesi Can ATEŞ, Dr. Öğr. Üyesi Sevilay KARAHAN

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK,  Dr. Öğr. Üyesi Harika Gözde GÖZÜKARA BAĞ

14:45-15:00

 An Extensive Web Interface for Validity and Reliability with RServe

 Ebru Öztürk, Batuhan Bakırarar, Sevilay Karahan, Ergun Karaağaoğlu

14:45-15:00

Comparing Prediction Abilities of Classification Algorithms on Determining Specific Chemical Substances

 Uğur Toprak, Emrah Gökay Özgür, Serhat Hayme, Beyza Doğanay Erdoğan

15:00-15:15

Rserve ile Kümeleme Algoritmalarına Ait Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Batuhan Bakırarar, İrem Kar, Atilla Halil Elhan

15:00-15:15

Fonksiyonel Veri Analizi Yöntemi ve “Fonkiyonel t testi” Uygulaması

Çağla Şafak, Zeynep Yavuz, Beyza Doğanay Erdoğan

15:15-15:30

Eksik Veri Yerine Değer Atama Yöntemlerinin Performanslarının Veri

Madenciliği Sınıflama Algoritması Kullanılarak Değerlendirilmesi

Batuhan Bakırarar, İrem Kar, Beyza Doğanay Erdoğan, Atilla Halil Elhan

15:15-15:30

Biyoistatistik Eğitiminde İnovasyon: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Multidisipliner Yaklaşım

Ferhan Elmalı, Funda İfakat Tengiz

15:30-16:00

KAPANIŞ

 

16:30-18:30

ZEUGMA MÜZESİ GEZİSİ

19:00

AKŞAM YEMEĞİ: ŞİREHAN OTEL

 

29.10.2018 Pazartesi-HALFETİ GEZİSİ

09:00 - 15:00

 

 

Gezi ücreti 120 TL ( Kdv dahil ). Gezi ücreti Gaziantep'de ödenecektir.

*Tur programları Biyoistatistik Derneği tarafından düzenlenmektedir. Coral Seyahat A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

GAZİANTEP-RUMKALE-HALFETİ TURU ( 09:00 - 15:00 )

Konuklarımızla Şirehan Otel önünde buluşarak,eşsiz manzara eşliğinde Halfeti’ye doğru yola çıkıyoruz.Eski Halfeti’den ,tekne turumuz ile bir kısmı sular altında kalan tek ulaşımın tekneyle yapıldığı Savaşan Köyü,Rumkale,Kral Kızı Magarası,Barşavma Manastırı ve Aziz Narses Kilise’sini görüyoruz.Öğle yemeği Halfeti’de (menü: kebap çeşitleri veya balık ,salata,meşrubat yada ayran) alıyoruz.

öğle yemeğinin ardından halfetinin eşşiz sokakları arasında dolaşıp,tarihi mimarilerle ilgili rehberimizden bilgi alıyoruz.

Bu güzel turumuzun ardından Gaziantep’e dönüş.

 

Fiyata dahil olan hizmetler

*Lüks tur aracımızla belirtilen yerlere ulaşım ve geziler

*Tur boyunca araç içi ikramlar

*Öğle yemeği

*Rehberlik hizmetleri

*Halfeti tekne turu

 

Fiyata dahil olmayan hizmetler

*Kişisel harcamalar

*Öğle yemeğinde verilen içecek dışında alınan içecekler.