Program

XXI. Ulusal ve IV. Uluslararası Biyoistatistik Kongres,
21st National and 4th International Biostatistics Congress
Ekim, October 26 – 29, 2019 Belconti Resort Hotel, Belek/Antalya
Kongre Programı /
Congress Program
           
1. Gün - Day 1 (Ekim, October 27, Pazar Sunday): Salon 1 / Room 1   1. Gün - Day 1 (Ekim, October 27, Pazar Sunday): Paralel Oturum Salonu / Paralel Sessions Room
  Saat / Hour Sunum Konusu / Presentation Title     Saat / Hour Sunum Konusu / Presentation Title
  9:30 10:00 Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony          
  Başkanlar / Chairs: Prof. A. Ergun Karaağaoğlu, Assoc. Prof. Nurhan Doğan     Chairs: -    
Oturum 1 / Session 1
(Ödül Oturumu /
Award Session)
10:00
10:15
An Interactive R Shiny Application to Facilitate Comparing Classification Methods: ClasComp  
Oturum 1 / Session 1
(Ödül Oturumu /
Award Session)
10:00 - 11:00
Program will continue with
Session 1 in Room 1 (Award Session)
Uğur Toprak  
10:15
10:30
Dairesel (Circular) Verinin Tanıtılması ve Gerçek Veri Seti Üzerine Uygulama  
Hülya Binokay  
10:30
10:45
Aynı Veri Setleri Üzerinde Bazı Etki Büyüklüğü Hesaplama Yöntemlerinin Tahmin Başarılarının Karşılaştırılması  
Duygu Korkmaz  
10:45
11:00
ULSAM Veri Setinde Tek Nükleotid Polimorfizmi Veri ile Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımı  
Ragıp Onur Öztornacı  
  11:00 11:15 Kahve Molası / Coffee Break     11:00 11:15 Kahve Molası / Coffee Break
  Başkanlar / Chairs: Prof. Meriç Yavuz Çolak, Assoc. Prof. İlker Ünal, Assist. Prof. Osman Demir     Başkanlar / Chairs: Prof. Mehtap Akçil Ok, Assoc. Prof. Ünal Erkorkmaz, Assist. Prof. Mesut Akyol
Oturum 2 / Session 2
(Bioinformatics, Omics Data Analysis)
11:15
11:30
RNA-Dizileme Verilerinin Kesikli Dağılıma Dayalı Yöntemler ile Sınıflandırılması  
Oturum 2 / Session 2
(Statistical Modeling - I)
11:15 11:30 Potential Risk Factors for Breast Cancer Subtypes from a North Cyprus Cohort Analysis
Dinçer Göksülük       Ayşe Ülgen
11:30
11:45
Genetik ve Klinik Verilerin Birleştirilmesinde Regresyon Modeli Artık Değerlerinin Kullanımı   11:30 11:45 Bilgilendirici Küme Boyutlu Verilerin Modellemesine Bir Yaklaşım Önerisi
Erdal Coşgun       Betül Dağoğlu Hark
11:45
12:00
Transkriptom Veri Seti Üzerinde Derin Öğrenme Yöntemi ile Klasik Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması   11:45 12:00 Gerçek Veri ve Benzetim Çalışmalarıyla Yarı En Küçük Kareler Regresyonu Yöntemi
Merve Kaşıkcı       Erdoğan Asar
12:00
12:15
Makine Öğrenmesi ile Genetik Varyasyon Çeşitlerinin Tahminlenmesi   12:00 12:15 Model Uyum Ölçütlerini Çok Değişkenli Kontamine Normal Dağılım ile Karşılaştıran Bir Simülasyon
Su Özgür       İlkay Doğan
12:15
12:30
Genom-Boyu İlişki Çalışmalarında Makine Öğrenimi Yöntemleri ve Derin Öğrenme Yönteminin Farklı Örnek Genişliklerinde Performanslarının Değerlendirilmesi   12:15 12:30 Faktöriyel Tasarımlarda Veri Dönüştürme Yöntemlerinin Varyans Analizinde Gerçekleşen I. Tip Hata ve Testin Gücü Üzerine Etkisi
Ragıp Onur Öztornacı       Yeliz Kaşko Arıcı
  12:30 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break     12:30 14:00 Lunch Break
  Başkanlar / Chairs:     Başkanlar / Chairs:
I.T. 14:00 14:45     I.T. 14:00 14:45  
  14:45 15:00 Kahve Molası / Coffee Break     14:45 15:00 Kahve Molası / Coffee Break
  Başkanlar / Chairs: Prof. Seval Kul, Assoc. Prof. S. Kenan Köse, Assist. Prof. Can Ateş    
Başkanlar / Chairs: Prof. Nazan Alparslan, Assoc. Prof. Jale Karakaya, Assoc. Prof. Yaşar Sertdemir
   
Oturum 3 / Session 3
(Statistical Modeling - II)
15:00
15:15
Faktör Sayısının Belirlenmesinde Velicer’in Map Testi, Horn’un Paralel Analizi ve Kaiser Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Besin Gücü Ölçeği Uygulaması  
Oturum 3 / Session 3
(Other Statistical Methods)
15:00 15:15 Randomize Kontrollü Çalışmalarda Kayıp Veri Sorunu Üzerine
Mehtap Akçil Ok       Aslıhan Alhan
15:15
15:30
(R x C) Çapraz Tablolarda Kullanılan Bağımsızlık Testlerinin Karşılaştırılması   15:15 15:30 Türkiye’de Bebek Ölüm Riskinin Mekan-zamansal Bayesci Modeller ile İncelenmesi
Merve Başol       Sade Kılıç Yıldırım
15:30
15:45
A Simulation Study on a Novel Marginalized Model with Probit Link for Bivariate Longitudinal Binary Data   15:30 15:45 Acil Servislerdeki Çocuk Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Bibliyometrik Analiz
Özlem İlk Dağ       Hadiye Demirbakan
15:45
16:00
Risk Kestiriminde Gizli Sınıf Kümeleme Analizi ve Kestirim Eğrisi’nin Birlikte Kullanımı   15:45 16:00 Randomize Olmayan Klinik Çalışmalarda En Uygun Eşleştirme Analizi için Makine Öğrenme Algoritmaları ile Yeni Propensity Skor Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi ve R Shiny ile İnteraktif Bir Web Uygulaması
Didem Derici Yıldırım       Emre Demir
16:00
16:15
Kesintiye Uğramış Zaman Serilerinin Analizi: Segmented Regresyon ya da Joinpoint Regresyon  
16:00
16:15
 
Tanyeli Güneyligil Kazaz    
16:15
16:30
(2 x 2) Boyutlu Simetrik Dengesiz Tasarımlarda Değerlendiriciler Arası Uyumun Değerlendirilmesi  
16:15
16:30
 
H. Yağmur Zengin    
I.T.: Invited Talk   I.T.: Invited Talk      
                 
2. Gün - Day 2 (Ekim, October 28, Pazartesi Monday): Salon 1 / Room 1   2. Gün - Day 2 (Ekim, October 28, Pazartesi Monday): Salon 1 / Room 1
  Saat / Hour Sunum Konusu / Presentation Title     Saat / Hour Sunum Konusu / Presentation Title
  Başkanlar / Chairs: Prof. Yasemin Yavuz, Assist. Prof. Sevilay Karahan    
Başkanlar / Chairs: Prof. İsmet Doğan, Assoc. Prof. Semra Erdoğan, Assoc. Prof. Cengiz Bal
   
Oturum 4 / Session 4
(Survival Analysis, Diagnostic Tests)
9:00
9:15
Soldan Sansürlü Veriler İçin Parametrik Ters Hazard Modelleri: Simülasyon Çalışması  
Oturum 4 / Session 4
(Machine Learning - I)
9:00 9:15 Naive Bayes Sınıflayıcı ve Markov Modellerinin Sınıflandırma Performansının Karşılaştırılması
Mustafa Agah Tekindal       Adem Doğaner
9:15
9:30
Çok-Değerlendiricili Çok-Vakalı ROC Çalışmalarında Farklı Dizayn Türlerinin Radyolojik Görüntüleme Verileri Üzerinde Uygulanması   9:15 9:30 Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi İçin Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Fatma Kaymakamtorunları Deniz       Canan Demir
9:30
9:45
Çok-Değerlendiricili Çok-Testli Tasarıma Sahip Tanı Doğruluğu Çalışmalarının Karşılaştırılmasında Güç Analizi   9:30 9:45 Deep Learning Based Imbalanced Data Classification for Drug Discovery
Gülçin Aydoğdu       Selçuk Korkmaz
9:45
10:00
Kesişen İki Yaşam Fonksiyonu İçin Kullanılan İstatistiksel Testlerin Karşılaştırılması   9:45 10:00 Tıbbi Görüntü İşleme ile Tanı Koymada Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması
Hülya Özen       Hanife Avcı
10:00
10:15
Pankreas Kanseri verilerinin Paylaşılmış Zayıflık modeli ile Analizi   10:00 10:15 Gizli Ağaç Modelleri ve Gizli Sınıf Ağaç Analizi Yaklaşımı
Şirin Çetin       Meriç Yavuz Çolak
  10:15 10:30 Kahve Molası / Coffee Break     10:15 10:30 Kahve Molası / Coffee Break
  Başkanlar / Chairs: Prof. Yavuz Sanisoğlu, Assoc. Prof. M. Agah Tekindal, Assist. Prof. Duygu Aydın Haklı    
Chairs: Prof. Fezan Mutlu, Prof. Bahar Taşdelen, Assist. Prof. Didem Derici Yıldırım
   
Oturum 5 / Session 5
(Statistical Methods, Meta Analysis)
10:30
10:45
Konkordans Korelasyon Katsayısı Temelli Yeni Bir Normallik Testi  
Oturum 5 / Session 5
(Machine Learning - II)
10:30 10:45 Mikrodizi Kanser Verilerinin Öznitelik Seçimi ve Sınıflandırılması
Osman Dağ       Özlem Arık
10:45
11:00
Glasgow Koma Skoru Güvenirliği: Cronbach Alpha için Meta Analizi   10:45 11:00 Plantar Fasiit Tanısında Performans Değerlendirme için Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Pınar Günel Karadeniz       Senem Koç
11:00
11:15
Hypoxia inducible factor 2 alpha as a marker of arteriovenous fistula maturation in patients with end stage renal disease   11:00 11:15 Çoklu Sınıflamada Sınıflama Performansı Testlerinin Bir Uygulama Üzerinde Karşılaştırılması
Eray Eroğlu       Tanyeli Güneyligil Kazaz
11:15
11:30
Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Nesfatin Düzeyleri: Bir Meta Analiz Çalışması   11:15 11:30 Apriori Algoritması ile Yoğun Bakımlarda Yapılan Tetkiklerin Modellenmesi
Pınar Günel Karadeniz       Meryem Göral Yıldızlı
  11:30 11:45 Kahve Molası / Coffee Break     11:30 11:45 Kahve Molası / Coffee Break
  Başkanlar / Chairs:     Başkanlar / Chairs:
I.T. 11:45 12:30     I.T. 11:45 12:30  
  12:30 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break     12:30 14:00 Öğle Yemeği Arası / Lunch Break
I.T.: Invited Talk   I.T.: Invited Talk
                 
3. Gün - Day 3 (Ekim, October 29, Salı Tuesday): Salon 1 / Room 1  
 
  Saat / Hour Sunum Konusu / Presentation Title  
  Başkanlar / Chairs: Assoc. Prof. Beyza Doğanay, Assoc. Prof. Selcen Yüksel, Assist. Prof. Pınar Günel Karadeniz  
Oturum 6 / Session 6
(Statistical Modeling - III)
9:00
9:15
Beyin EEG Ölçümlerini Bayesçi Sınıflandırma  
Selim Dönmez  
9:15
9:30
Comparative Analysis Of MNA Scores With Linear Mixed Effect Models And Linear Regression Models in Patients With Peg Feed  
Neslihan Gökmen  
9:30
9:45
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara İlişkin Mortalite ve Yatış Süresine Etki Eden Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi  
Erkin Sülekli  
  9:45 10:00 Kahve Molası / Coffee Break  
  Başkanlar / Chairs: Assoc. Prof. Gülhan Temel, Assist. Prof. İsmail Yıldız  
Oturum 7 / Session 7
(Short Oral Presentations)
10:00
10:05
Comparison of Diagnostic Performance of Binary - Multliclass ROC Analysis and Multinomial Logistic Regression by Using Glasgow Coma Scale Levels  
Arzu Baygül  
10:05
10:10
Değişim Noktası Analizi  
İsmet Doğan  
10:10
10:15
Alzheimer Hastalarında Bayesci Hızlandırılmış Başarısızlık Süresi Modelinin Cox Oransal Hazard Modeliyle Karşılaştırılması: Bir Gerçek Veri Uygulaması  
Ilgın Asena Cebeci  
10:15
10:20
Engelli Kadınlarda Psikiyatrik Belirti Dağılımı  
İsmail Yıldız  
10:20
10:25
Türkiye'de 2009-2017 Yılları Arasında Enfeksiyon’a Bağlı Hastalık Mortalitesinde Trendlere Genel Bir Bakış  
Nurhan Doğan  
10:25
10:30
Yüksek Kayıp Gözlem Oranına Sahip Çalışmalarda Derin Öğrenme Uygulaması(VUR ve IYE)  
Su Özgür  
10:30
10:35
Baş Boyun Diseksiyonu Yapilan Kanserli Olgularda Skapular Diskineziyi Tahminlemek İçin Görüntüleme Yöntemlerinin Performansinin Değerlendirilmesi  
Su Özgür  
10:35
10:40
Akciğer Kanserinde Yarışan Riskler  
Şirin Çetin  
10:40
10:45
Biyoistatistik Eğitim Algımın Yolculuğu ve Diğer Öğrencilerde Bunu Geliştirmek için bir Fikir  
Bayazıt Can  
  10:45 11:00 Kahve Molası / Coffee Break  
  11:00 11:30 Kapanış Konuşmaları / Closing Ceremony